Menu Close

Stipendija za Master programe Univerziteta Paris-Saclay 2023/24

Univerzitet Paris-Saclay ima za cilj promovirati pristup međunarodnim studentima njegovim magistarskim programima, koje pružaju njegovi fakulteti, sastavnice i povezani univerziteti, i olakšati visokokvalifikovanim međunarodnim studentima da se pridruže Univerzitetu, posebno onima koji žele razviti akademski projekat putem istraživanja sve do nivoa doktorata.

Stipendije će se dodjeljivati za akademsku godinu 2023-2024. Ove stipendije, koje su osnovane uz podršku IDEX finansiranja 3. programa Investissements d'Avenir i zasnovane na akademskim postignućima, namijenjene su studentima primljenim na magistarski program koji provodi Univerzitet Paris-Saclay, a koji pružaju jedna od sljedećih institucija:

AgroParisTech, CentraleSupelec, Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay), INSTN-CEA, Institut d'Optique Graduate School (IOGS), Université d'Evry-Val-d'Essonne (UEVE), Université Paris-Saclay (UPSaclay), Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).

Ove stipendije se dodjeljuju studentima koji su upisani na magistarski program na Univerzitetu Paris-Saclay, na period od 1 ili 2 godine, ovisno o njihovom nivou upisa (M1 ili M2), uz uslov da ispune potreban broj kredita za prelazak na sljedeću godinu studija.

Vremenski okvir prijave:

Rok za odabir kandidata: 10. maj 2023.
Nakon odabira, rok za prijavu za stipendiju: 12. maj 2023.

Rok za dostavu preporuka od 2 referenta i zatvaranje poziva: 16. maj 2023.

Objava rezultata: kraj juna 2023.

Proces preselekcije:

Upis na magistarski program ne podrazumijeva automatsko dobijanje stipendije.

Za više informacija, molimo pogledajte kriterije za ispunjavanje uslova.

Studenti koji ispunjavaju uslove za IDEX stipendiju Univerziteta Paris-Saclay biće odabrani od strane komisije za upis među studentima primljenim na magistarski program Univerziteta Paris-Saclay.

Samo studenti koji dobiju e-mail od Univerziteta Paris-Saclay sa pozivom za prijavu za IDEX stipendiju će moći podnijeti prijavu.

Nije moguće poslati nezahtijevanu prijavu.

Postupak prijave:

Odabrani studenti će automatski dobiti link putem e-maila do online prijavnog obrasca.

Nakon što dobiju ovaj e-mail, studenti koji žele aplicirati trebaju popuniti online prijavni obrazac i obavezno dostaviti (obavezno) imena i kontakt podatke dva referenta koji bi bili voljni dostaviti preporuku za kandidata (direktor studija, profesor, koordinator prakse…).

Svaki od dva referenta koje je kandidat naveo će dobiti link putem e-maila do online obrasca za preporuku. Tražit će se da ispune i pošalju obrazac prije završnog dana poziva za stipendiju.
Kandidat će automatski biti obaviješten kada svaki referent pošalje obrazac.

Prijavni dosje za stipendiju će se smatrati potpunim kada oba obrasca za preporuke budu poslata od strane referenata.

Molimo napomenuti: kandidat neće dobiti poruku kojom se potvrđuje da je prijava potpuna.

Na kandidatu je da se pobrine da oba referenta ispune i pošalju obrazac do roka navedenog u e-mailu poziva.

Prijave koje su nepotpune ili primljene nakon roka će automatski biti odbačene.

Kriteriji za ispunjavanje uslova:
Ispravni su:

Studenti primljeni na magistarski program Univerziteta Paris-Saclay koji provodi jedna od sljedećih institucija: AgroParisTech, CentraleSupelec, ENS Paris-Saclay, INSTN-CEA, IOGS, UEVE, UPSaclay, UVSQ. Od tih studenata, samo oni koji ispunjavaju jedan od sljedećih uslova mogu se prijaviti:

Novopridošli međunarodni studenti, starosti do 30 godina tokom selekcijske godine.

Studenti strane nacionalnosti koji žive na francuskom tlu manje od godinu dana, prethodno ili trenutno upisani na obuku ili praksu koja ne vodi do certifikacije.

Studenti strane nacionalnosti koji žive na francuskom tlu manje od godinu dana, pohađaju jezičke kurseve (vrsta FFL).

Studenti koji su u prošlosti živjeli u Francuskoj u okviru programa mobilnosti tokom svojih studija (npr. Erasmus Mundus zajednički magistarski studiji, razmjena…) koji nisu doveli do certifikacije.

Nisu ispravni:

Svi studenti koji su bili ili su upisani u francusku visokoškolsku ustanovu tokom svojih studija, osim međunarodnih studenata upisanih u francusku visokoškolsku ustanovu u inostranstvu.

Studenti koji su prekinuli studije više od 3 uzastopne godine.

Studenti koji primaju bilo koju drugu vrstu finansiranja čiji iznos prelazi 650€ mjesečno.

Zajedno sa UNHCR-om (UN-ova agencija za izbjeglice) i uz podršku udruženja MEnS (Migrants dans l'Enseignement supérieur / Migrants in Higher Education), Univerzitet Paris-Saclay implementira bonus sistem za izbjegličke studente ili studente sa subsidiarnom zaštitom u okviru IDEX stipendija.

Ako vas se to tiče, molimo da to naznačite u svojoj svrsi prijave čim je predajete za master studij.

Programi / Polja:

Sva akademska polja su prihvatljiva.
Svi magistarski programi za koje je Univerzitet Paris-Saclay akreditovan, osim stručne obuke, su prihvatljivi.

Odabir laureata, kriteriji za ocjenjivanje:

Napomena: upis na magistarski program ne podrazumijeva automatsko dobijanje stipendije.

Odabir laureata je odgovornost žirija sastavljenog od eksperata iz fakulteta, sastavnica i povezanih univerziteta Univerziteta Paris-Saclay. Kriteriji za ocjenjivanje uzimaju u obzir sljedeće elemente:

Akademski nivo,

Lični projekat,

Posebno za studente primljene na M2 program: dobro argumentovana motivacija za nastavak doktorskih studija u laboratoriji Univerziteta Paris-Saclay.

Iznos i isplata stipendije:

Iznos stipendije Univerziteta Paris-Saclay je 10.000€ godišnje. Isplaćuje je Univerzitet Paris-Saclay tokom akademske godine, i to za period od 10 uzastopnih mjeseci (septembar do juna).

Maksimalno 1.000€ za putne troškove i troškove vize također može biti dodijeljeno, ovisno o zemlji podrijetla kandidata.

Laureati će primiti stipendiju, kao i putne troškove, tek po dolasku u Francusku i nakon upisa u program na koji su primljeni.

Napredna isplata nije moguća.

Pohađanje kursa i akademska mobilnost:

Odabrani studenti moraju pratiti program za koji je njihova stipendija dodijeljena u jednoj od fakulteta, sastavnica i povezanih univerziteta Univerziteta Paris-Saclay.

Stipendija može biti suspendovana u slučaju ponovljenih neopravdanih odsustava.

Stipendija će biti suspendovana, bez mogućnosti odgode, tokom perioda kada student pohađa nastavu u instituciji izvan Univerziteta Paris-Saclay (u Francuskoj ili inostranstvu).

Isplata stipendije će se nastaviti u okviru obavezne mobilnosti koju zahtijevaju neki programi Univerziteta Paris-Saclay, ili međunarodni univerzitetski razmjenski programi između Univerziteta Paris-Saclay i njegovih partnera (dvostruki diplomski programi sa obaveznom mobilnošću, Erasmus Mundus zajednički magistarski studiji…). Ta obavezna mobilnost se ne može obaviti u zemlji ili instituciji podrijetla studenta.

Isplata stipendije će biti suspendovana za bilo koju studentsku mobilnost izvan obavezne mobilnosti.

Plasman godine je odobren, ali nije finansiran.
Praksa:

Prakse u istraživačkim laboratorijama moraju se obaviti u jednom od istraživačkih laboratorija Univerziteta Paris-Saclay. Van tog okvira, stipendija će biti suspendovana tokom cijelog perioda prakse, bez mogućnosti odgode.
Prakse u kompanijama moraju se obavljati u Francuskoj.

Stipendija će biti suspendovana ako zarade od prakse premaše 700€ mjesečno.

Rezultati:

Svi podnosioci prijava na program stipendiranja će biti obaviješteni putem e-maila o odluci žirija.

Po primanju potvrde putem e-maila, studenti će imati 8 dana da prihvate ili odbiju stipendiju. Ako studenti ne odgovore u tom roku, smatraće se da su odbili stipendiju.

Univerzitet Paris-Saclay zadržava pravo da odbije ili otkaže dodijeljenu stipendiju ukoliko se utvrdi da su informacije koje je kandidat pružio netačne.

Kontakt
international-master-scholarship.idex@universite-paris-saclay.fr

Zvanična stranica..

Vezani članci