Menu Close

Iméra postdoktorska stipendija 2024., Sveučilišta Aix-Marseille, Francuska.

(Aseanop.com)

Rok za prijave: 17. jul 2023.

U okviru svog Mediteranskog programa, Iméra, Institut za napredne studije (IAS) Sveučilišta Aix-Marseille i Alwaleed Centar za proučavanje islama u suvremenom svijetu na Sveučilištu u Edinburghu započinju od 2020. godine program stipendiranja pod nazivom:

Muslimanske solidarnosti u susretu s krizama na Mediteranu

Ovaj istraživački projekt koji vodi profesor Frédéric Volpi (Sveučilište u Edinburghu), stariji kolega na Iméri 2021-24, ima za cilj proučiti kako se mehanizmi solidarnosti uspostavljaju, djeluju i transformiraju suvremene mediteranske identitete u kriznim situacijama. Konkretnije, istražuje i analizira ulogu muslimanskih solidarnosti u evoluciji oblika mediteranske civilnosti i državljanstva.

Proliferacija političkih, socijalno-ekonomskih i okolišnih kriza rezultira povećanjem broja migranata i izbjeglica u svim zemljama regije. U ovom kontekstu, državne politike često nisu sposobne potpuno i/ili učinkovito upravljati ovim kretanjima stanovništva i njihovim posljedicama. U stvari, akteri civilnog društva, od humanitarnih organizacija do vjerskih organizacija, postaju redovni i često ključni govornici na ovu temu.

Migracijska kretanja i rizici povezani s njima često se proučavaju s gledišta sigurnosti, ali priroda odgovora koji se konstruiraju s društvenog stajališta je mnogo manje istražena. Osim neposrednih i konkretnih odgovora koje pružaju, kako ove interakcije transformiraju humanitarne i vjerske organizacije koje nadopunjuju državne politike?

U kojoj mjeri ove razmjene, pod utjecajem javne rasprave i akcija vlade, stvaraju nove oblike civilnosti i državljanstva koji se odnose kako na migrante tako i na one koje susreću? I kakav je utjecaj ove situacije na evoluciju muslimanskih vjerskih identiteta i njihovih povezanih praksi vjerskosti?

U suvremenom mediteranskom kontekstu, ovaj program predlaže proučiti, prije svega, artikulaciju ovih oblika solidarnosti putem takozvanih islamskih organizacija, kao i putem interakcija između ovih organizacija i drugih aktera civilnog društva, kako vjerskih tako i nehvjerskih.

Analiza njihovih odnosa s pojedincima i zajednicama u pokretu, kao i s akterima civilnog društva i državnim akterima, rasvijetlit će transformacije ideja, društvenih i političkih praksi koje leže u osnovi suvremenog mediteranskog identiteta.

Glavne teme

Osovina 1: Procjena govora i službenih stajališta organizacija civilnog društva (islamskog i neislamskog usmjerenja) s obje obale Mediterana koje se suočavaju s kriznom situacijom koja generira raseljavanje ljudi. Procjena djelovanja ovih organizacija i njihovih interakcija s ljudima u pokretu, drugim organizacijama i javnim akterima.

(Posebno se proučavaju razmjene između različitih vrsta aktera i njihove posljedice za ljude na koje se te aktivnosti usmjeravaju, kao i za same organizacije.)

Osovina 2: Analiza evolucije ideja i praksi civilnosti i državljanstva u mediteranskom kontekstu. Istraživanje osvjetljava odnos između državnih politika s jedne strane i integracije (ili isključenja) djelovanja i diskursa aktera civilnog društva prethodno proučavanih, s druge strane, kroz prizmu javne rasprave, kao i različitih kategorija ljudi u pokretu.

Znanstveni okvir boravka

Stanovnik ‘Muslimanske solidarnosti’ pridonijet će istraživačkom projektu koji vodi profesor Frédéric Volpi i posebno će voditi razmišljanje i terenski rad na jednoj od tema projekta ‘Muslimanske solidarnosti u susretu s krizama na Mediteranu’. U ovom kontekstu, bit će i pridruženi kolega Alwaleed Centra na Sveučilištu u Edinburghu.

Njegov istraživački rad spada u prioritete Mediteranskog programa IMéRA-e, posebno u okviru njezinog istraživačkog osi o mediteranskom islamu.

Svrha boravka u Iméri je stvaranje temelja promatranja i podataka iz ovog istraživačkog rada koji pridonose produbljivanju projekta i razjašnjavanju pitanja koja postavlja. Poseban cilj boravka bit će zajednička izrada znanstvenih radova s voditeljem projekta, kao što su članci, poglavlja itd., na kraju razdoblja boravka. Ostale moguće aktivnosti uključuju organizaciju radionica ili seminara u Marseilleu i/ili Edinburghu, kao i suradnju na kolektivnom radu.

Raspored

Rok za prijave: 17. jul 2023, 13:00 (CET)

Objavljivanje rezultata: početak listopada 2023.

Trajanje boravka: 5 mjeseci

Razdoblje boravka: od veljače do lipnja 2024.

Prijavni uvjeti

Znanje engleskog i francuskog jezika: stanovnici moraju biti u mogućnosti razumjeti oba jezika usmeno i pismeno (pasivno znanje) i vladati barem jednim jezikom usmeno i pismeno (aktivno znanje).

Kandidati se obvezuju sudjelovati u kolektivnim aktivnostima boravka koje su planirane s drugim stanovnicima i znanstvenim timom Imère.

Seminar za izgradnju zajednice jedna je od središnjih aktivnosti u tom smislu, a održava se svaki tjedan (obično četvrtkom, tri sata). Vrijeme ulaganja je ekvivalentno jednom danu tjedno. Kandidati koji su već bili stanovnici Imère mogu podnijeti novi zahtjev najmanje 5 godina nakon njihovog prvog boravka istraživanja.

Kriteriji za sudjelovanje

Dokazati stručnost i znanstvenu izvrsnost u traženom području;
Imati doktorat ili doktorat; Biti mladi istraživač s postdoktorskim iskustvom u punom radnom vremenu u trajanju od 2 do 9 godina;

Nisu boravili u Francuskoj više od 12 mjeseci u tri godine koje prethode pozivu za prijave.

Naknada

Boravak je otvoren za mlade istraživače, bez obzira imaju li ili nemaju poziciju na sveučilištu ili istraživačkoj organizaciji. Ovisno o njihovom statusu, istraživač prima naknadu (na temelju sporazuma o dodjeli) ili neto plaću (pod određenim ugovorom na određeno vrijeme) u iznosu od 2.000 eura mjesečno.

Praktične informacije

Tijekom boravka, Iméra osigurava istraživaču: (i) ured i računalo na Iméra prostorima s pristupom zajedničkoj opremi (printer, fiksni telefon), (ii) pristup bazama podataka elektroničke knjižnice AMU-a i (iii) pomoć pri administrativnim postupcima.

Ako je potrebno, Iméra će osigurati istraživaču namještenu i opremljenu smještaj u gradu blizu svog mjesta.

Kriteriji odabira

Kriteriji evaluacije dosjeea su, bez iscrpnosti:

Znanstvena izvrsnost istraživača u smislu najviših međunarodnih standarda u području;

Znanstvena izvrsnost projekta, posebno njegova interdisciplinarna dimenzija, koja je ključna za umetanje istraživača u dinamiku kolektivnog stvaranja u Iméri;

Dokazana znanstvena izvrsnost u jednom od područja istraživanja povezanih s jednom od tematskih osi boravka “Muslimanske solidarnosti i suvremene krize na Mediteranu”;

Sposobnost podržavanja znanstvene suradnje između Sveučilišta u Edinburghu i Imère.

Prijava

Dosje za prijavu sastoji se od sljedećih dokumenata:

Duly completed prijavni obrazac spremljen u Word formatu.

Životopis koji uključuje popis objavljenih radova.

Predstavljanje istraživačkog projekta (do maksimalno 5 stranica) praćeno selektivnom bibliografijom.

Najmanje jedno pismo potpore od istraživača ili znanstvenog djelatnika sa Sveučilišta Aix-Marseille ILI motivacijsko pismo koje jasno objašnjava interes kandidata za interakciju s laboratorijima Sveučilišta Aix-Marseille i provedbu projekta iz Aix-Marseillea.

Prijave se moraju poslati isključivo putem e-pošte prije 17. jula 2023. godine, u 13:00 (CET), Constance Moréteau, akademska koordinatorica u Iméri: constance.moreteau@univ-amu.fr

Izvor / Više informacija: Službena web stranica OVDJE.

Vezani članci