Menu Close

Hans-Peter Wild Stipendija za Talente 2023-24, Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka

(Aseanop.com)

Rok za prijave: 15. jul 2023.

Hans-Peter Wild stipendije za talente se dodjeljuju jednom godišnje, na početku svakog zimskog semestra, izuzetno talentiranim studentima iz Njemačke i inostranstva koji žele da pohađaju osnovne ili master studije u MINT polju (matematika, informatika, prirodne nauke, tehnologija) na Univerzitetu u Heidelbergu. Saznajte više o svemu što trebate uzeti u obzir prilikom prijave, na ovoj stranici.

KAKO PRAVILNO PODNIJETI PRIJAVU ZA STIPENDIJU

Prijavu treba podnijeti u elektronskom obliku. Tokom perioda prijave, odgovarajući online obrazac za prijavu može se pristupiti putem linka na ovoj stranici. Prijava je inicijalno za period finansiranja od dva semestra.

Molimo vas da imate u vidu sljedeće korake prilikom prijave:

Registracija za online portal za prijave tokom perioda prijave.

Popunite online prijavu, otpremite potrebna dokumenta i pošaljite je do kraja perioda prijave.

POTREBNA NAM JE OVA DOKUMENTACIJA OD VAS

Prijava se mora podnijeti u elektronskom obliku putem online portala za prijave.

Dokumenti za prijavitelje na osnovne studije

Biografija u tabelarnom obliku
Motivaciono pismo (dio obrasca za prijavu)

Sertifikat o kvalifikaciji za upis na univerzitet, strani sertifikati zahtijevaju kopiju originalnog sertifikata (sa konačnom ocjenom) kao i službeni prevod na njemački ili engleski i ako je dostupno, službenu konverziju na njemački ocjenjivački sistem.

Dodatna dokumentacija vezana za MINT o nagradama i priznanjima, dobrovoljno završenim praksama, profesionalnom obukom u MINT polju, učešću u radnim grupama | seminarima/akademijama za učenike ili studijskom programu za učenike ukoliko trebaju biti uzeti u obzir u postupku selekcije

Dva preporučna pisma od stručnjaka iz MINT polja. To mogu biti, na primjer: nastavnici, predavači, docenti, vođe istraživačkih grupa, akademski osoblje, predavači u okviru studijskog programa za učenike ili akademije za učenike koje traju nekoliko sedmica

Obavijest o prijemu (ako je dostupna)
Dokumenti za prijavitelje na master studije

Biografija u tabelarnom obliku
Motivaciono pismo (dio obrasca za prijavu)

Prva univerzitetska diploma relevantna za master studije uključujući konačnu ocjenu. Ako to nije dostupno do kraja perioda prijave, potvrda o trenutnom datumu univerziteta koja potvrđuje dosadašnje akademske rezultate (ako je moguće sa prosječnom ocjenom). Potvrda o univerzitetskoj diplomi mora biti dostavljena do početka prve sedmice predavanja semestra koji slijedi periodu prijave.

Imajte na umu da kada se radi o stranim prvostepenim univerzitetskim diplomama, originalni dokument (koji pokazuje konačnu ocjenu) mora biti predao kao i ovjereni prevod na njemački ili engleski i, ako je moguće, službena konverzija ove ocjene na njemački ekvivalent.

Dodatna dokumentacija vezana za MINT o nagradama i priznanjima, dobrovoljno završenim praksama, profesionalnom obukom u MINT polju, konferencijama, prezentacijama i poster prezentacijama, (su-) publikacijama

Dva preporučna pisma od stručnjaka iz MINT polja. To mogu biti, na primjer: nastavnici, predavači, docenti, vođe istraživačkih grupa, akademski osoblje, predavači u okviru studijskog programa za učenike ili akademije za učenike koje traju nekoliko sedmica
Obavijest o prijemu (ako je dostupna)

OVAKO FUNKCIONIŠE PODNOŠENJE VAŠIH DOKUMENATA

Elektronska dokumentacija za stipendiju mora biti primljena putem online portala za prijave na ovoj stranici u okviru perioda prijave (od 1. maja do 15. jula). Ako do kraja perioda prijave nemate potvrdu o upisu kao ni prvu univerzitetsku diplomu, možete podnijeti ove nedostajuće dokumente do početka prve sedmice predavanja semestra koji slijedi periodu prijave.

Dobro je znati: Ovo se dešava nakon što ste se prijavili za Hans-Peter Wild stipendiju za talente…

Izvor / Više informacija: Službena web stranica OVDJE.

Vezani članci